کاهش شدید قیمت زعفران با افزایش تولید در سال جاری

با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش پیش بینی شده است که امسال حداقل تولید زعفران از ۴۵۰ تن فراتر رود.
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۰

به گزارش خبرگزاری صراط المستقیم ، طی ۲ سال گذشته خشکسالی و سرمازدگی ها موجب شد که عملکرد تولید زعفران به ۳۹۰ تن برسد و موجب افزایش شدید قیمت زعفران در کشور و بدلیل اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران است سایر کشور ها تحت تاثیر شوک کاهش تولید شدند.

به گفته زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش برآورد می شود که امسال حداقل تولید از ۴۵۰ تن فراتر رود.

از طرف دیگر به نظر می رسد سازمان تعاونی روستایی نیز با توجه به اینکه از وضعیت افزایش تولید زعفران خبردار شد مجبور شد تا زعفران های دپو شده خود را عرضه نماید تا دچار مشکل فروش زعفران هایش در ماه های آتی منتهی به برداشت زعفران نشود و در گواهی سپرده و آتی زعفران بورس کالا برخی افراد سعی در بالا نگه داشتن مقطعی برای فروش زعفران های خود با قیمت های بالاتر دارند.

براساس این گزارش باتوجه به بارندگی ها و افزایش تولید پیش بینی می شود که کاهش شدید قیمت زعفران در ماه منتهی به برداشت زعفران در راه است.