menusearch

500 میلیون مسلمان در کشورهای غیر اسلامی

۱۳۹۷/۱۰/۱۲ چهارشنبه
500 میلیون مسلمان در کشورهای غیر اسلامی
500 میلیون مسلمان در کشورهای غیر اسلامی

به گزارش رسانه خبری صراط المستقیم ، سازمان همکاری اسلامی در اولین شماره از تحقیقات سالیانه درباره جوامع مسلمان در سراسر جهان 2018، به بررسی وضعیت 500 میلیون مسلمان در کشورهای غیر اسلامی پرداخت.

این سازمان در این تحقیقات به وضعیت اقلیت مسلمان که در کشورهای غیرعضو این سازمان زندگی می کنند، توجه ویژه دارد، به طوری که منشور این سازمان، ماموریت دفاع از این اقلیت ها و حفاظت از حقوق مدنی، فرهنگی و سیاسی آنها به عهده دارد.

 

تحقیقات این سازمان نشان می دهد که بیشترین جمیعت مسلمان در جنوب شرق آسیا زندگی می کنند که بیش از 60 درصد از کل جمیعت جهان در این منطقه به سرمی برند و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 20 درصد از کل این جمعیت را تشکیل می دهند و اندونزی در حال حاضر بیشترین تعداد مسلمانان را در خود جای داده است.

در این تحقیقات آمده است که بیشتر نسبت جامعه مسلمان در آفریقا زندگی می کنند که نزدیک به 53.1 درصد از این جمعیت را تشکیل می دهند و پس از آن در آسیا 32.1 درصد و سپس در اروپا 7.6 درصد، استرالیا 1.7 درصد و آمریکای شمالی 1.7 درصد و آمریکای جنوبی 0.4 درصد هستند و بیشتر تعداد مسلمانان در کشورهای غیرعضو این سازمان در هند و چین به سر می برند.

 

 آمارها نشان می دهد که با آغاز سال 2050، بیشترین تعداد مسلمانان در جهان از ساکنان هند هستند و انتظار می رود که تعداد آنها به 300 میلیون نفر برسد.

این تحقیقات فاش کرد که مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی با چالش های مختلفی در سراسر مناطق جهان روبه رو هستند.

 

این چالش ها در برخی از مواقع در نتیجه جنگها یا درگیری های نژادی یا ناآرامی ها سیاسی است و مسلمانان نیز از فقدان حقوق مدنی یا انسانی شان رنج می برند و در برخی مواقع به کمک های اقتصادی و امدادهای انسانی در نتیجه حوادث طبیعی نیاز دارند.

براساس قانون، مسلمانان از حقوق شهروندی و حقوق انسانی کامل برخوردارند، اما از تبعیض اجتماعی و اقتصادی و فرصت شغلی در این جامعه رنج می برند.