menusearch

مسجدی در ادمونتون کانادا ، غذا و مکان گرم در اختیار بی خانمان ها می گذارد

۱۳۹۷/۱۱/۱۹ جمعه
مسجدی در ادمونتون کانادا ، غذا و مکان گرم در اختیار بی خانمان ها می گذارد
 مسجدی در ادمونتون کانادا ، غذا و مکان گرم در اختیار بی خانمان ها می گذارد

به گزارش رسانه خبری صراط المستقیم ، مسجدی در ادمونتون کانادا با سرد شدن شدید دمای هوا، درهایش را به روی مردم گشوده است.

درحالی که سرمای زمستان بیداد می کنند، بی خانمان ها و نیازمندان میتوانند در مسجد الرشید در شهر ادمونتون در استان آلبرتای کانادا، به صرف غذای گرم، جای گرم و مناسبی برای خوابیدن داشته باشند.

داوطلبان مسلمان تخت های سفری را برای ورود میهمانان برپا کردند. آن ها همچنین غذای گرم و لباس های پشمی برای آن ها آماده کردند.

فیصل سوری مدیر این مرکز اسلامی می گوید این فوق العاده است که مسجد درهایش را به روی مردم نیازمند باز کند و یک مکانیسم دیگر حمایتی برای نیازمندان فراهم سازد. بسیاری سازمان های فوق العاده دیگر نیز هستند که نقش موثری برای مبارزه با این هوای بسیار سرد ایفاء می کنند.

ما در قبال همه کسانی هستیم که در جامعه ما زندگی می کنند مسئول هستیم و باید به آن ها کمک کنیم و مهربانی و شفقت به آن ها نشان دهیم.

 

نور الهندی مدیر روابط عمومی هم گفته است در چنین شرایط سختی، ما باید به حرکت دربیاییم. این وظیفه ما به عنوان شهروندان خوب ادمونتون است که به همشهریان مان که در وضعیت سختی به سر می برند کمک رسانی کنیم.

آمار بی خانمان ها در همسایگی آن ها افزایش یافته و آن ها کسانی را دیده اند که در این فصل سرما در خیابان هستند.

وی افزود: هنوز مشخص نیست که چند نفر در مسجد شب را به سر می کنند. ممکن است 50 تا 100 نفر باشند.