menusearch

قناعت ثروتی پایان ناپذیر است

۱۳۹۷/۱۰/۱۷ دوشنبه
قناعت ثروتی پایان ناپذیر است
قناعت ثروتی پایان ناپذیر است

به گزارش رسانه خبری صراط المستقیم ، افراد یک خانواده باید موازنه ای معقول و منطقی بین (دخل و خرج) کنند و باید با پذیرش واقعیات مانع مسئله ساز شدن توقعات فردی شوند.

سعدی می‌گوید : بر احوال آن کس بباید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست ، اگر مدیریت خانه بر اساس قناعت و پرهیز از تجملات باشد هیچگاه میان اعضای خانواده تنش ایجاد نخواهد شد ،

حضرت علی(ع) میفرمایند: القناعه مال لاینفد (قناعت ثروتی پایان ناپذیر است.
به کارگیری عقل و تدبیر در تنظیم اقتصادی خانواده ایجاب می کند که از چشم و هم چشمی ها و رقابت ها ی کمرشکن و حسادت های خانمان برانداز پرهیز کنیم و اجازه ندهیم هوس بجای عقل بنشیند.
در روایات معصومین آمده است که قناعت نشانه عقل است و همان اکتفا به نیازهای واقعی است و باید توجه داشت که عقل هرگز خود را در پیچ و خم های زیاد کردن ثروت قرار نمی دهد.

امام صادق(ع) می فرمایند : خداوند عزوجل رزق انسان های ساده را وسعت داده تا عبرتی برای عقلا باشد و بدانند که دنیا با عقلانیت صرف به دست نمی آید.