menusearch

تمامی جاده‌های کشور دارای کیفیت‌های استاندارد و قابل اطمینان است

۱۳۹۹/۱/۱۷ یکشنبه
تمامی جاده‌های کشور دارای کیفیت‌های استاندارد و قابل اطمینان است
تمامی جاده‌های کشور دارای کیفیت‌های استاندارد و قابل اطمینان است

به گزارش رسانه خبری صراط المستقیم ، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه 16 فروردین با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تدوین پروتکلهای بهداشتی است، بیان کرد: از همان ابتدا، غربالگری مسافران در ورودی و خروجی را به صورت کامل انجام دادهایم و ضدعفونی تمامی ناوگان و کارکنان را در تمامی بخشها در دستور کار خود قرار دادیم.

اسلامی گفت: از نیمه بهمن ماه و از زمانی که ویروس کرونا در ووهان چین پدیدار شد در ۲۲ پایانه مرزی کشور به صورت کامل غربالگری و پالایش را انجام دادیم و در تمامی بنادر، فرودگاهها و ایستگاههای راهآهن که ترددهای بین المللی وجود داشت به صورت کامل پروتکلهای بهداشتی و اقدامات در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را انجام دادهایم.

او با اشاره به اینکه ربیعی سخنگوی دولت و رحمانی وزیر صمت در کنار آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت که تست کرونای آنها مثبت شده بود حضور داشتند، گفت: یک هفتهای سخنگوی دولت خود را قرنطینه کرد و البته تست او منفی شد و با توجه به آن که رحمانی وزیر صمت جانباز شیمیایی و آسیب پذیر بود حدود دو هفته خود را قرنطینه کرد و البته یک بار تست کرونای او مثبت و یک بار هم تست کرونای او منفی شد.
اسلامی تصریح کرد: در ایام کرونا بیش از ۴۷ پرواز خاص برای ورود کالاهای بهداشتی از کشورهای اروپایی و آسیایی را انجام دادیم و سعی کردیم در این ایام هواپیماهای خالی را برای واردات اقلام و کالاهای بهداشتی به کشورهای مختلف اعزام و کالاهای مورد نظر در این زمینه را وارد کردیم.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در ایام کرونا تمامی پروتکلهای بهداشتی در تمامی بخشهای حمل و نقلی پایانهها و ترمینالها را انجام میدهیم و حتی در این ایام مسافران و بارهای آنها را به صورت کامل ضدعفونی میکنیم.
او درباره نامگذاری سال ۹۹ با عنوان جهش تولید و اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این باره گفت: سال گذشته اقدامات بسیار گستردهای در حوزه رونق تولید انجام دادیم، به طوری که برای اولین بار لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری توسط شرکتهای سازنده داخلی تولید کردیم و حدود ۷۷۸ واگن را به شرکتهای حمل و نقل ریلی تحویل دادیم.

اسلامی ادامه داد: امسال سعی کردهایم این برنامه را دنبال کنیم و تولید واگنهای باری مسافری و لوکوموتیو را به ۲۰۰۰ واگن برسانیم و در این زمینه سعی خواهیم کرد از منابع بخش خصوصی و تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین از مساعدتهای وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهیم کرد.

او افزود: از ۱۶ شرکت حمل و نقل ریلی بار و مسافر و همچنین ۱۱ شرکت سازنده جهت انعقاد قرارداد حمایت خواهیم کرد و به زودی ۲ هزار دستگاه را تولید و بهره برداری خواهیم رساند. در سال گذشته مدیر عامل واگن پارس به عنوان یکی از شرکتهای حمل و نقلی ریلی که با مشکل مواجه بود اعلام کرد که میزان تولیدات خود را به گونهای افزایش داده که رکورد ۲۰ ساله تولید در حوزه ریلی را شکسته است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن عنوان یکی از طرحهای مهم مسکنی کشور به شمار میرود، افزود: در طرح اقدام ملی مسکن سعی کردهایم اقدامات در زمینه خانهدار شدن مردم و دهکهای مورد نیاز جامعه را فراهم و بتوانیم آنها را خانهدار کنیم.

او افزود: با توجه به تجربه مسکن مهر سعی کردهایم طرحی را دنبال کنیم که موتور محرک آن خود مردم باشند و ما در آن تنها به عنوان تسهیلگر حاضر شویم تا این واحدها با صلاحیت خود متقاضیان ساخته شود و متقاضیان خود واحدهای مورد نظر را انتخاب و باهمکاری سازندگان بتوانند واحدها را بسازند.

او گفت: این واحدها با رضایت خود مردم ساخته خواهد شد و البته سعی کردهایم شرایط به گونهای باشد که این واحدها قابلیت زندگی را داشته باشند و البته بخشی از این واحدها در بافتهای فرسوده مناطق آباد شده ساخته خواهد شد.
اسلامی گفت: در طرح مسکن مهر واحدهای مسکونی در اراضی ساخت شده بود که خارج از شهرها بود و دولت خود مستقیم با سازندگان قرارداد داشت، اما ما در این طرح سعی کردهایم که دولت تنها به عنوان تسهیلگر وارد شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای دهکها در طرح اقدام ملی مسکن قرار ندادهایم و متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن باید چهار شرط، متاهل بودن، فاقد مسکن بودن، تاکنون از امکانات دولتی به هیچ عنوان استفاده نکرده باشند و سابقه ۵ سال سکونت را در شهر مورد نظر داشته باشند.

او با اشاره به اینکه در طرح اقدام ملی مسکن پروژههای مورد نظر و زمینهای آنها را آماده کردهایم و به صورت گروهی واگذار خواهیم کرد و سازمان نظام مهندسی کشور هم نقشههای این واحدها را آماده کرده است، افزود: اقساط واحدهای مسکونی این طرح متناسب با تسهیلاتی است که دریافت خواهند کرد و ما در بخشهایی که محدودیت زمین وجود داشته است سعی کردهایم اراضی را به پیمانکاران بزرگ واگذار کنیم تا از طریق آن بتوانیم واحدهای مورد نظر را بسازیم.

اسلامی درباره وضع مالیات از خانههای خالی هم گفت: در قانون مالیاتهای مستقیم به اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره شده است و به عنوان یکی از بندهای قانونی به شمار میرود و در اختیار وزارت راه وشهرسازی نیست و این قانون مالیاتی باعث میشود سرمایههایی که در یک بخش راکت مانده است به چرخش در بیاید.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته سامانه جامع املاک و اسکان را طراحی و دیتاهای مورد نیاز را آماده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است تا با شناسایی خانههای خالی بتواند این واحدها را در اختیار مسکن جهت اجاره قرار دهد.

او با بیان اینکه تمامی جادههای کشور دارای کیفیتهای استاندارد و قابل اطمینان است، گفت: آمارهایی که اعلام شده است نشان میدهد ۸۵ درصد از حوادث جادهای در رابطه با خستگی و خواب آلودگی عدم رعایت قوانین توسط رانندگان بوده و ۱۵ درصد آنها مربوط به سایر عوامل بوده است.

اسلامی ادامه داد: در سال ۹۸، به تعداد ۲۴۰ نقطه پر خطر را شناسایی و آشکار سازی کرده ایم و اقدامات بسیار گستردهای از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در رابطه با رفع صورت گرفته به طوری که ۲۰۰ نقطه پر خطر را آشکار سازی و برطرف کردهایم.

او بیان کرد: بر اساس اظهارات صورت گرفته بسیاری از نقاط آشکارسازی شده یا پلیس برای در آن منطقه برای جلوگیری از تصادف آن حضور پیدا کرده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با بیان اینکه بسیاری از جادههای اصلی که ظرفیتهای زیادتر برای بزرگراهی داشته است را تبدیل به بزرگراه کرده ایم، گفت: تاکنون ۷۳۲ کیلومتر بزرگراه به کشور اضافه شده و در سال ۹۲ هم خواهیم کرد این بزرگراه به جادههای کشور اضافه کنیم.

او افزود: جامعه حمل و نقلی به ویژه رانندگان در این ایام اقدامات قابل توجهی برای جا به جایی کالاهای اساسی از بنادر کشور را انجام دادهاند و من از آنها قدردانی میکنم و خوشبختانه در این ایام تمامی بنادر کشور مملو از بار است و این بارها توسط کامیونها و قطارها در حال جا به جایی است.

اسلامی درباره مهمترین اقدامات وزارت راه وشهرسازی در سال ۹۹ هم گفت: پروژه اتصال راه آهن استانهای دیگر را را در دستور کار خود قرار خواهیم داد به طوری که در سال گذشته استان کشور را به راهآهن متصل کردیم و ما پروژههای زیرساختی از جمله افزایش آزادراهها و اتوبانهای کشور را ادامه خواهیم داد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ۵۸۰ کیلومتر آزادراه اضافه خواهیم کرد، نوسازی ناوگانها و کامیونهای فرسوده که چندین سال است متوقف شده با جدیت دنبال خواهیم کرد.

او با اشاره به اینکه پروژههای مسکنی ویژه طرح اقدام ملی مسکن را در سال ۹۹ دنبال خواهیم کرد، گفت: در سال گذشته مرحله اول پالایش اقدام ملی مسکن به اتمام رسید حدود ۶۵ درصد از ثبتنام کنندگان واجد شرایط نبودند و ما حدود ۵۰ درصد ریزش داشتیم،

وی بیان کرد: در مرحله دوم ثبتنام انجام شد، اما با توجه به شرایط ویژه کشور پالایش آنها انجام نشده است و بخش عمدهای از ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به صورت پیامکی بود.

اسلامی تصریح کرد: پالایش ثبت نام کنندگان مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن به دلیل مشخص نبودن ۴۵ تا ۵۰ روز ادامه داشت، اما با توجه به مجهز شدن مرحله دوم پالایش ثبت نام کنندگان تا پایان فروردین به اتمام خواهد رسید و متقاضیانی که از طریق سامانه پیامکی ثبت نام کردهاند نیز تا اواخر اردیبهشت تعیین و تکلیف خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: از بیست و پنجم اسفند تا ۱۱ فروردین ۷۰ درصد است سفرها کاهش یافته و تعداد مسافران هم کاهش ۷۶ درصدی داشته است.

او با بیان اینکه در مسکن مهر در سال گذشته حدود ۱۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل دادیم، افزود: به دلیل ناهماهنگیهایی که وجود داشت تعدادی از واحدها با تاخیر تحویل داده شد در واحدهای مسکن مهر به صورت عادی و طبیعی در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه متقاضیان هم در این زمینه راضی هستند.

اسلامی ادامه داد: سال گذشته در سال گذشته جلسه اعلام کردیم که ۲هزار کیلومتر راه روستایی را آسفالت خواهیم کرد از این میزان حدود هزار ۵۵۰ کیلومتر آسفالت شده و با ورود به سال جدید باقیمانده راههای روستایی را آسفالت میکنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ماههای گذشته شاهد بارندگیهای شدید بوده است، گفت: سیل انواع آسیبهای سنگینی وارد میکند و با توجه به آن که بستر رودخانهها ظرفیت برای پذیرش سیل را ندارند اما همواره شاهد وقوع آسیب ناشی از این حادثه بودیم. در حال حاضر مسیرها به صورت کامل بازگشایی شده است.

 

 

 

 

مهدی علی مددی21143

آخرين اخبار

ابلاغ بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری

تمدید انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام عدالت تا ۱۵ خردادماه

موظف شدن بانک ها به دریافت سفارش فروش سهام عدالت

رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر کتبی نمایندگان

2 خرداد سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی ساعت 12 به وقت تهران بمناسبت روز جهانی قدس

عدم اجرای طرح ترافیک در تهران تا اطلاع ثانوی

مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری ۹۹

حذف عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی

شیب ملایم رو به کاهش آمار کرونا در تهران

عدم اراده‌ای دولت برای برخورد با مافیای خودرو

سرپرست وزارت صمت منصوب شد

تذکر شفاهی یک نماینده مجلس نسبت به نامه وزیر خارجه به دبیر سازمان ملل

شماره ملی و شناسه ملی افراد کد اقتصادی

فعالیت سامانه ثبت نام گازسوز کردن خودرو‌ها از روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت

استاد دانشگاه سهام عدالت دارد، اما کارگر نه

مشروح بیانات رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا

تمدید مهلت درخواست وام یک میلیون تومانی

آرشيو کل اخبار